ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ โรงแรม คอนโดมิเนียม สถานศึกษา หน่วยงานราชการ  หรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่ต่างพื้นที่ ฯลฯ รองรับการขยายสูงสุด 30,000 เลขหมายภายใน เชื่อมต่อระหว่างองค์กรได้อย่างสะดวก ประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อการบริหารจัดการและการดูแลรักษา

Flexible network architecture
• Flexible and simple network design on a pure IP based modular architecture

Investment protection and cost savings
• A range of phones supports from high-end IP Phones to existing analog phones (Video, IP / SIP, Wi-Fi, Softphone, Digital phone, Analog phone, Mobile phone client, etc.)
• Communications cost reduction via internal VoIP calls and operational cost reduction by easy to use centralized management

Maximizing reliability and scalability
• Support maximum 30,000 users and 500,000 busy-hour call completion
• Unlimited scalability by networking multiple servers
• Local Survivability with a range of local call servers
• Geographic redundancy for maximizing service availability
• Multiple redundancy options including Call Server / LAN / control / power unit
• Specialized large enterprise features: Directory Number, Digit Conversion, Mobile Extension, Intelligent Routing

Enriching customers experience
• Use mixed trunks: Digital Trunk (E1 / T1 / PRI / SS7), Analog Trunk(E&M, RD, LD, CO) as well as SIP trunks
• Easy installation and LLDP, auto registration and management via webbased remote/central management
• Automatic Call Distribution function and report

• Support interfacing with 3rd party solutions as well as Ericsson-LG Enterprise’s applications

ติดต่อฝ่ายขาย : 092-992-8565 ตัวแทนจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ Ericsson-LG