iPECS-CM : Large Enterprise Business

cm

ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ติดต่อกันภายในระหว่างองค์กรได้อย่างสะดวกไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อการบริหารจัดการและการดูแลรักษา

ติดต่อฝ่ายขาย : 092-992-8565 ตัวแทนจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ Ericsson-LG

 

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97

Service Diagram

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97