Unified Communications : ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

จะดีแค่ไหนถ้าการติดต่อกับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือลูกค้าคนสำคัญสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดยผ่านทั้งโทรศัพท์ที่ทำงาน มือถือ แช็ท อีเมล์ เวปแคม ฯลฯ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราจะสามารถมองเห็น สถานะของผู้อื่นว่าสะดวกคุยหรือไม่ และยังสามารถแชร์ไฟล์ หรือแก้ไขงานไปพร้อมๆกัน โดยอยู่คนละที่

เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถึงผู้รับได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าระบบการทำงานของผู้รับจะเป็นชนิดใด ด้วยการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมที่สุด 

การทำงานนอกสถานที่ ช่วยให้สามารถดูภาพรวมของสายเรียกทางโทรศัพท์ ปฏิทิน ข้อมูล และอีเมล์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และรวมของทุกๆ คนในองค์กร สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร

สามารถการทำงานร่วมกันได้ แม้อยู่คนละที่ โดยใช้สื่อร่วมกันกับผู้รับได้ทุกประเภททั้งผ่านเสียง เว็บหรือการประชุมทางวิดีโอ สร้างเวิร์กกรุ๊ปที่มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้กระบวนการตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาความปลอดภัย เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมตลอดทั้งเครือข่าย ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานผ่านอุปกรณ์ควบคุม และแอพพลิเคชันการติดต่อสื่อสาร

เพิ่มทางเลือก มาตรฐานที่เปิดกว้างช่วยให้สามารถผนวกรวมเข้ากับแอพพลิเคชันจากอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ ได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า การผนวกรวมเข้ากับแอพพลิเคชันต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว